Skatteetaten tek over skatteoppkrevar oppgåvene

Skatteetaten tek over skatteoppkrevar oppgåvene

Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevar oppgåvene som kommunen har i dag.

Skatteetaten vil med dette få heile ansvaret for fastsetjing, innkreving og kontroll av skattar og avgifter. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevar (kemnar) i kommunen.

Mer informasjon vert lagt ut på www.skatteetaten.no.

Oppgåvene som vert overført til Skatteetaten i november er mellom anna handsaming av restskatt, skattepengar til gode, tilleggsforskot, forskotstrekk, arbeidsgjeveravgift, motrekning og utleggstrekk knytta til skattekrav, skatteattestar og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.