Skulen opnar att

Skulen opnar att

Lægreid skule ynskjer alle elevar i 5. – 10. klasse velkomne tilbake måndag 11. mai.

For å avgrense smitte har me sett i gong fleire tiltak. Me er ekstra nøye med å trygga godt smittevern. Dette avheng av at me alle gjer ein innsats og følgjer råda for smittevern.

Info til føresette Lægreid skule