Smitteverntiltak for skjenkestadar/serveringsstadar

Smitteverntiltak for skjenkestadar/serveringsstadar

Det er løyvehavar sitt ansvar for at smittevernreglar og råd blir fulgt. Hugs at påverknad av alkohol gjer ein mindre kritisk, og avstandsreglar og andre smittevernråd vert lettare brote.

Smittevernreglar for skjenkestadar og serveringstadar (PDF, 26 kB)