Snøskredfare frå 20. februar

Snøskredfare frå 20. februar

Omfattande ustabile forhold. Naturleg utløyste skred er venta. Hald avstand frå utløysnings- og utløpsområder for snøskred.

Nivå 4

 

Skredfarevurdering

Omfattande ustabile forhold! Temperaturstigning og kraftig nedbør på eit veldig svakt snødekke vil kunne gje store naturleg utløyste skred mange stader. Temperaturstigning kan binda flak og gje flakskred også i skogen. Regn vil svekka snødekket i lågareliggjande områder og gje våte skred. Unngå alt skredterreng!

Snøskredvarsel for Hardanger