Søknad om motorferdsle innanfor Hardangervidda nasjonalpark

Søknad om motorferdsle innanfor Hardangervidda nasjonalpark

Søknad om motorferdsle innan Hardangervidda nasjonalpark for vintersesongen 2021, evnt. fireårsperioden 2021 - 2024. Søknadane gjeld for Odda, Ullensvang og Eidfjord. Søknadsfrist 25. november 2020.

Søknadsskjema kan du finne på heimesida eller i ekspedisjonane i Ullensvang kommune og Eidfjord kommune.

Løypekart

Tilsynsutvalet i Vestland har utarbeida eit løypekart som skal fylgjast, med avstikkar til endemål for turen etter kortaste strekning.

Hovudløypekart

Registrering

Alle som får utstedt løyve vert registrert med mobilnummer og vert gjorde oppmerksom på at dei er plikge til å sjekka om dei har motteke SMS frå Tilsynsutvalet i Vestland vedkomande stengning/alternav køyrerute før dei reiser til fjells.

Søknad

Ber om at du som vedlegg til søknadsskjemaet legg kart med innteikna køyrerute du ynskjer å nytta.

Hugs at alle opplysningane må vera med, har du byggjeløyve eller leigeavtale med hyetteigar/grunneigar, skal det leggjast ved kopi av desse.

Mangelfulle søknader vert sende i retur.

Søknads om motorferdsel innanfor nasjonalparken

Informasjon om motorferdsel i Hardangervidda nasjonalpark - vintersesong