Søknad om spelemidlar

Søknad om spelemidlar

Lokal søknadsfrist for søknad om spelemidlar er sett til 01. desember 2019. 

Søknadsfristen er utvida i år sidan ein måtte venta på behandlinga av den  lokale handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet. Det er søkjar som må fylle ut søknaden, Eidfjord kommune er saksbehandlar og sender denne vidare til Fylkeskommunen. Hugs at ordinære anlegg må vera prioritert i den lokale handlingsplanen. 

Informasjon om føresegner og søknadskjema.

Kontakt

Kulturkontoret
E-post
Telefon 53 67 35 92

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00