Spørjeundersøking for hytteeigarar i Eidfjord

Kan du som hytte- og fritidsbustadeigar i Eidfjord hjelpa til med og påvirka strategisk næringsplan for Eidfjord? Ja, klart du kan!

Hardanger og Voss næringshage AS ynskjer å ha hytteeigarane med når det skal lagast strategisk næringsplan for Eidfjord. Hyttefolket utgjer ein viktig ressurs for Eidfjord, og dei ynskjer dine svar.

Gå inn på lenka og svar på spørsmåla.

Spørjeundersøking for hytte/fritidsbustader i Eidfjord kommune