Spørjeundersøking om fylgjene av koronakrisa

Spørjeundersøking om fylgjene av koronakrisa

Kommunane i Eidfjord, Kvam og Ulvik, med Næringshagen i Hardanger som samarbeidspart, arbeider med å få oversikt over utfordringar i næringslivet pr november 2020.

Spørjeundersøking

Spørjeundersøking om fylgjene av koronakrisa pr november 2020

Link til undersøkinga

Målsetjinga er å kunna koma med meir spissa informasjon og eventuelt målretta tiltak tilpassa verksemdene sine behov lokalt.

Det tek 4-5 minutt å svara, og me set stor pris på om du tek deg tid. Alle svara vert handsama konfidensielt.

Takk for hjelpa!

 

Med venleg helsing
Marita Gjerde
Kompetanseutviklar - Næringshagen i Hardanger

Klikk for stort bilete