Stønad til kompetanseheving, rettleiing og kurs for verksemder i Eidfjord

Stønad til kompetanseheving, rettleiing og kurs for verksemder i Eidfjord

Eidfjord kommune gjev stønad til kompteanseheving, rettleiing og kurs for etablerarar og næringdrivarar gjennom Næringshagen i Hardanger.

Les meir om ordninga