Straumstønad til frivillige lag og organisasjonar

Straumstønad til frivillige lag og organisasjonar

Regjeringa har vidareført tilskotsordning for frivillige organisasjonar som fylgje av dei ekstraordinære straumprisane til og med mars 2023. Frist for å søkja er 15. februar kl 13.00.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ordninga for straumsstønad til frivillige lag og organisasjonar som regjeringa oppretta med bakgrunn i dei ekstraordinære straumprisane. Ordninga har som føremål å motverka negative konsekvensar av dei høge straumprisane.

Ordninga gjeld i perioden april 2022 til mars 2023, det vert lagt opp til søknadsrunde kvart kvartal. 

Informasjon om ordninga og søknadsportal på Lotteristiftinga sine sider