Tale for dagen

Tale for dagen

Ordførar, Ander Vatle, held minnetale og kransing, tale for dagen, og deler ut Eidfjord kommune sin næringspris for 2021.