Til alle lag og organisasjonar

Til alle lag og organisasjonar

For å få oppdaterte lister over kontakt informasjon på alle lag og organisasjonar i kommunen, må kvart lag registrera seg på kommunen si heimeside.

Informasjon om pålogging/passord får ein ved å senda ein e-post til heimesida@eidfjord.kommune.no

Oppgje kva lag/organisasjon det gjeld.

Kontakt

Britt-Conny Hagen
Sekretær
E-post
Telefon 53 67 35 92