Tilskot til kulturarbeid

Tilskot til kulturarbeid

Søknadsfrist for tilskot til kulturarbeid er sett til 15. september 2022

Generelt om tilskotsordninga

  • Kommunal stønad kan gjevast til frivillige organisasjonar i Eidfjord kommune.

  • Søkjar må ha tilhøyrighet til Eidfjord, organisasjonen må ha medlemmar busett i Eidfjord kommune

  • Kommersielle tiltak og organisasjonar som har til oppgåve å ta seg av medlemane sine yrkes-, økonomiske- og/ eller helsemessige interesser får ikkje stønad.

  • Ved annonsering skal det opplysast at tiltaket har fått tilskot. Fylgjande formulering skal nyttast: "Støtta av Eidfjord kommune"

Tilskot til kulturarbeid er delt inn i fleire kategoriar: 

  • Driftstilskot til frivillige organisasjonar
  • Drifts- og investeringstilskot til organisasjonseigde grendahus
  • Tilskot til kulturtiltak (kan søkjast heile året)
  • Tilskot til større arrangement/festivalar

Målet med stønadsordninga er å stimulera til kvalitet, styrkja felleskulturen og koma flest mogeleg til gode (jfr. Stortingsmelding nr 61 ”Kultur i tiden”)

Retningsliner

Søknadsskjema

Kontakt

Bergljot Maria Veivåg Hauso
Kultursjef
E-post
Telefon 53 67 35 93
Mobil 971 90 023

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
09.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00