Tilskot til trafikktryggingsaktivitetar

Tilskot til trafikktryggingsaktivitetar

Vestland fylkeskommune har tilskotsordning til trafikktryggingsaktivitetar  som kommunar (inkl. FAU), lag og organisasjonar kan søkja på. 

Søknadsfristen er 1. desember 2022 for søknadar som gjeld 2023
(Det er mogleg fristen vert forlenga litt )

Sjå lenka under og kva ein kan søke på:
https://www.vestlandfylke.no/fylkesveg/trafikktryggleik/trafikktryggingsaktivitetar/

Søknader på under kr. 50.000,- er det ikkje eigenandel på. 

Kriterieoversikt:

Kriterier • Trygg Trafikk