Tømmekalenderen 2021

Tømmekalenderen 2021

Av omsyn til miljøet sender ikkje Indre Hordaland Miljøverk ut tømmekalender i posten.

Her er 4 måtar å få kalenderen:

  • Last ned tømmeappen (last ned i App Store eller Google Play. Sjå rettleiar på ihm.no)
  • Hent tømmekalenderen på miljøstasjon eller kundetorg i kommunen
  • Ta utskrift av tømmekalenderen frå heimesida
  • Ta kontakt med IHM og få tømmekalenderen tilsendt i posten

Har du spørsmål, eller treng du hjelp, sjå heimesida ihm.no eller ta kontakt på tlf. 56 52 99 00 / ihm@ihm.no.