Vaksine til 16 - 17 åringar

Vaksine til 16 - 17 åringar

Frå veke 36 tilbyr Eidfjord vaksine til 16-17 åringar.

Send melding til vaksinetelefonen på 900 28 051 med namn og fødselsdato om du ynskjer vaksine.
Dei som er født i 2005, men ikkje fylt 16 år må ha med utfylt skjema med samtykke frå føresette på vaksine dagen.
Her finn du skjema: Samtykke frå føresatte

Dersom du går på skule i anna kommune kan du få vaksinen der. Du finner informasjon på heimesida til den  kommunen du ynskjer å ta vaksine i.

Fint om de som vel å ta vaksine i anna kommune sender ein SMS til vaksinetelefonen i Eidfjord om dette. 

 

Samtykke frå føresatte

Kontakt

Vaksinetelefonen
Mellom kl 08:00 - 15:00
Mobil 900 28 051