Varsel om auka vassføring i Simo

Grunna vannsituasjonen i Rembesdalsvatn kan det bli behov for tapping i veke 38 til 42

Tappinga skjer med tappeluke nedstrøms Remesdalsdammen (raudt kryss) og vatnet fylgjer elveløpet til sjøen. Vassføringa i Simo kan i denne perioden auka betydeleg. 

Statkraft oppmodar alle til å visa aktsemd ved ferdsel langs elva. 

Ynskjer du ytterlegare informasjon kan du kontakte Statkraft:
Vidar Riber, tlf 901 21 542
Jan Tore Kvale, tlf 413 12 503