Vegstenging krysset Lægreidsvegen/Kyrkjevegen

Vegstenging krysset Lægreidsvegen/Kyrkjevegen

Frå 28.09.2022 frå ca. kl 09:00, vil krysset i Lægreidsvegen/Kyrkjevegen på nytt verta stengt. Krysset vil vera stengt i ca. 3 veker. Det skal utførast arbeid med bla. murar til berørte naboar og ferdigstilling av fortau.
 

Kart viser omkøyringsvegar. Det er viktig å vise hensyn på omkøyringsvegane, særleg då vegane går gjennom private tun.