Vêrstasjonen på Lægreid

Vêrstasjonen på Lægreid

Eidfjord kommune sin værstasjon på Lægreid er basert på Adobe Flash, som frå 01.01.21 ikkje lenger vert støtta i Windows. Værstasjonen er derfor teken ut av drift.