Viltfondet i Eidfjord kommune

Viltfondet i Eidfjord kommune

Eidfjord kommune har ansvar for disponering av viltfondet i Eidfjord. Det kan søkjast om tilskot til viltrelatert arbeid i kommunen.

Fondet kan brukast til:

  • Tiltak for å førebyggje skade på landbruksnæring som skuldast hjortevilt
  • Tiltak for å fremje viltforvaltning, styrke kunnskapen om viltet, jaktorganisering og liknande i kommunen og i nabokommunen gjennom samarbeid i regi av organisasjonar, enkeltpersonar eller kommunen sjølv.

Tilskot kan gjevast med inntil 50% av kostnadsoverslaget.

Søknad stilast: Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord eller postmottak@eidfjord.kommune.no

 

Søknadsfrist: 1. mars

Kontakt

Gunnar Elnan
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205