Areal og miljø

Eining for areal- og miljøforvaltning utfører oppgåver innan fagområda arealplan, byggjesak, kart og oppmåling, landbruk og natur og miljø.

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 08.10.2014

Dette inneber m.a.: 

 • Ansvar for kommuneplan, reguleringsplanar og utbyggingsplanar
 • Handsamar delingssøknader, byggjesøknader og dispensasjonssaker.
 • Utfører kart- og delingsforretningar
 • Tildeler offisielle adresser
 • Er ansvarleg for matrikkelføring
 • Stadfestar opplysningar på skjema Eigenfråsegn om konsesjonsfritak
 • Stadfestar plandata og eigedomsopplysningar for eigedomsmeklarar og takstmenn, eigedomsinformasjon vert selt gjennom www.infoland.no
 • Arbeider med vilt- og fiskeforvalting
 • Arbeider med miljøvern.
 • Arbeider med jakt-, fiske-, beite- og arealspørsmål i Eidfjord statsallmenning
 • Generell forureining og utsleppsløyve for avløp
 • Svarer på spørsmål om vernereglar for nasjonalpark/ landskapsvernområde. Merk: Tilsynsutvalet som har sekretariat i Kinsarvik har forvaltningsansvar.
 • Handsamar saker innan landbruk og skogbruk
 • Tilskotsordningar innan jord- og skogbruk
 • Konsesjonssaker etter jordlova
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Gunnar Elnan
Einingsleiar
Tlf: 53 67 36 52
E-post  
 
Login for redigering