Eidfjord Kommune

Kortbank for ekstra fellingsløyve for villrein 2019

Kortbank for ekstra fellingsløyve for villrein 2019

  1. Fellingsløyve kan berre seljast til jegerar som dokumenterer å ha jakta på allereie tildelt fellingsløyve. Det betyr at det må visast fram fellingsløyve som er skåret for brukt på jakt.
  2. Det kan seljast inntil det tal fellingsløyve jeger dokumenterer å ha brukt.
  3. Fellingsløyve kan berre seljast til jegerar som har tildelt fellingsløyve frå fjellstyret.
  4. Innanbygds jeger betalar kr 1000,- for fellingsløyve der han er tildelt eit frå fjellstyret. Der jeger er tildelt 2 eller fleire betalast kr 700,-. Utanbygds jegerar betalar dobbel pris.
  5. Sal av løyve frå kortbank er på Sandhaug Turisthytte og i opningstida til ekspedisjonen på kommunehuset.

Jeger betalar kontant med kort eller med Vipps, nr 125429 til Eidfjord fjellstyre.