Eidfjord Kommune

Leige av fjellstyrehytter i påsken

Leige av fjellstyrehytter i påsken

Frist for å søkja om å leige fjellstyrehytte i påsken er 1. mars.

Korona

Det vert gjort merksam på at det vert teken atterhald om at restriksjonar som følge av korona kan medføra at utlån kan trekkjast tilbake. Reglar om bruk og reingjering av hyttene skal følgjast.

Søknad

  • Oppgje i søknaden namn, adresse, tal i gruppa som skal bruke hytta, kva hytte søknaden gjeld for og kva datoar søknaden gjeld for.
  • Utanbygdsbuande kan ikkje leige Gamla Sandhaug og Stigstuv.
  • Søknad sendast fjellstyre@eidfjord.kommune.no