Eidfjord Kommune

Lokal spørreundersøking Hardangervidda

Lokal spørreundersøking Hardangervidda

Norsk institutt for naturforskning gjennomfører ferdsels- og brukarundersøking på Hardangervidda.

Det er tidlegare gjennomført ei spørreundersøking gjennom utplassering av svarkassar langs utvalde stiar på Hardangervidda. I den undersøkinga var lokale brukarar underrepresentert og det er no eit ønskje om å gjennomføra ei spørreundersøking retta mot lokale brukarar, dvs. lokalbefolkninga og hytteeigarar i kommunane rundt Hardangervidda. Dette med mål om få brei kunnskap om bruken deira og meiningar om Hardangervidda.

 

Du finn ei lenkje til undersøkinga her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FNSYSCL5U21N

Velkomen til spørreundersøking om Hardangervidda. (PDF, 537 kB)

 

Di mening er viktig, så me håpar du tek deg tid. Undersøkinga tek 10-15 minutter, og du svarer anonymt.  På førehand tusen takk for hjelpa!

 

Kontaktperson ved Norsk Institutt for Naturforskning er Sofie Selvaag.

Kontakt

Gunnar Elnan
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205