Eidfjord Kommune

Møteinnkalling

Møteinnkalling

Etter møteplanen vert det møte 16.04. På grunn av forbod mot fysiske møter, vert dette møtet halde som telefonmøte kl 18.00.

Bed om tilbakemelding om det er nokon av dei faste medlemane som ikkje kan delta. Det er førebels berre ei sak til dette møtet, og for at saka skal vera godt opplyst i forkant av møtet, vert den no lagt ut på heimesida til fjellstyret.

Ordningar for reinsjakta 2020 (PDF, 208 kB)