Eidfjord Kommune

Motorfedsel på slepa Fossane-Høgahæ-Låghellerbotn

Motorfedsel på slepa Fossane-Høgahæ-Låghellerbotn

Fjellstyret er sett til å fordela 5 løyve til traktor etter nemnde slepe i samband med villreinjakta.

Søknad

Søknad om køyring på slepa skal innehalda reg.nr. på traktor, namn på førar, tlf nr til førar, endepunkt for transport  og når det søkjast om transport.

Søknadsskjema - digitalt

Frist

Frist for søknad er 5. august.