Eidfjord Kommune

Reglar for frakt av felte dyr ut av Hardangervidda

Reglar for frakt av felte dyr ut av Hardangervidda

Mattilsynet har fastsatt regler villreinjegerne på Hardangervidda må forholde seg til.

Avtal med Mattilsynet

Jegerane som skal ta slakt ut av Hardangervidda-sonen får avtale med Mattilsynet ved å senda e-post til anhov@mattilsynet.no, eller SMS til 90690137.

Det som skal opplysast er:

  • Jegers navn
  • telefonnummer
  • e-postadresse
  • antall og type dyr
  • strekkode på CWD-prøve dersom vaksne dyr
  • adresse som slakt skal transporterast til

Reglar

For å hindra at den dødelege dyresjukdomen skrantesjuke (CWD) sprer seg, har Mattilsynet innført nokon forbod og påbod som gjeld på Hardangervidda. Det er svært viktig at alle følgjer desse 4 hovedreglene for at me skal lukkast i å hindra smitte til andre hjortedyr. Desse reglene kjem i tillegg til dei landsomfattande reglane i CWD-forskrifta.

Reglar for å hindra skrantesjukesmitte frå Hardangervidda