Eidfjord Kommune

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark for sommarsesongen 2021

Søknad om løyve til motorisert ferdsel i utmark for sommarsesongen 2021

Eidfjord kommune har ansvar for motorferdsel i utmark til mål i Eidfjord utanfor Hardangervidda nasjonalpark. Søknad for landing med helikopter/sjøfly, bruk av traktor og motorisert båt skal søkjast til Eidfjord kommune.

Søknadsfrist 15. mai.

Kommunen ynskjer søknadar innan 15. mai for handsaming i god tid før sesongen.
Det må påreknast 3 veker sakshandsamingstid. Under ferieavvikling kan det påreknast lenger sakshandsamingstid.

Bruk elektronisk søknadsskjema

Søknadsskjema om motorferdsel utanfor nasjonalparken

Søknadsskjema Fossane-Høgahæ-Låghellerbotnen (traktor)

Skjema kan òg leverast til Eidfjord kommune, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord

Utfyllande informasjon om ferdsel i utmark

Kontakt

Gunnar Elnan
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205