Eidfjord Kommune

Tilbod om småviltjakt hausten 2020 

Tilbod om småviltjakt hausten 2020 

Dette er ei orientering om småviltjakttilbodet hausten 2020. Det vert jakt under føresetnad av at taksering i august viser eit jaktbart overskot, og det blir opna for kortsal. 

Kortsal fjellstyret

Sal av kort for perioden 15.09 - 30.09 vert gjort via fjellstyret. Fjellstyret vil når det av avgjort at det vert jakt senda ut betalingsvarsel og jaktkort. (Det kjem kanskje andre løysingar via inatur for 2021, dette vil bli orientert om på heimesida www.eidfjord-fjellstyre.no). 

Kortsal inatur

Kortsalet for perioden 01.10 - 23.12 skjer via www.inatur.no. Her vert det opna for sal av inntil 20 kort per dag og 10 sesongkort, kortet gjeld med og utan hund. Det er førstemann til mølla-prinsippet for dette kortsalet. Også her er det taksering som avgjer om det vert opna for kortsal.

Tilbod om jakt

Tilbodet om jakt følgjer av vedlagte liste. Bed om rask tilbakemelding om det ikkje er aktuelt å nytta jakttilbodet. Meld dette til fjellstyre@eidfjord.kommune.no 

Jakttilbod hausten 2020 (PDF, 127 kB)

Heile tildelingslista 2020