Eidfjord Kommune

Traktortransport etter slepa Fossane - Låghellern i samband med reinsjakt

Traktortransport etter slepa Fossane - Låghellern i samband med reinsjakt

Fjellstyret er sett til å administrera 5 turar med traktor etter slepa Fossane – Høgahæ – Eitro – Låghellern, 3 dagar før, under og 3 dagar etter reinsjakta. Jakttida er sett til 20.08-27.09.

Søkjarar på løyve må oppgi reg.nr. på traktor, namn og tlf. til førarar. Namn og tlf. til løyvehavarar vert lagt ut på heimesida til fjellstyret. Løyveordninga skal hjelpa transportbehov jegerar har i området.

 

Søknad sendast Eidfjord fjellstyre seinast 01.08.20.

Kontakt

Gunnar Elnan
Rådgjevar - Plan
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205