Eidfjord Kommune

Trekking av fellingsløyve på villrein

Trekking av fellingsløyve på villrein

Eidfjord fjellstyre har gjennomført trekking av rekkefølgje for tildeling av fellingsløyve for villrein.

Vedtak om fellingskvote for Hardangervidda er påklaga, og fjellstyret kan difor ikkje gje konkret korttilbod på noverande tidspunkt. Dette vert det gjeve informasjon om når endeleg kvote er fastsett.

Fjellstyret har gjort vedtak om å tildela til 130 jegerar på allmenningen. Avgrensing i jegertalet er gjort med bakgrunn i lett tilkomst til allmenningen med jegerkonsentrasjon som resultat.

Villreinjakt trekkingsliste