Eidfjord Kommune

Trekking småviltjakt

Trekking småviltjakt

Trekking av tilbod om småviltjakt er no utført.

Det er avgrensa tal jaktkort som vert seld fram til 1. oktober. I lista er det gjeve eit konkret tilbod der det står eit kryss.

Jaktlag som ikkje er fått tilbod vert vist til å kjøpa kort via www.iNatur.no. Kortsalet vert opna under føresetnad av at det vert opna for småviltjakt til hausten.

Fjellstyret avgjer om det vert opna for jakt etter at taksering er gjennomført fyrst i august. Dersom det vert opna for jakt sender fjellstyret ut korttilbod til fyrstemann i jaktlaget etter vedlagte liste.

Småviltjakt trekkingsliste