Eidfjord Kommune

Villreinjakt 2020

Villreinjakt 2020

Trekningsliste for villreinjakt på Eidfjord statsallmenning 2020 og rutinar for å ta imot tilbodet

Trekking

Eidfjord fjellstyre føretok trekking av tilbod om villreinjakt på Eidfjord statsallmenning 14. mai. Vedlagt følgjer trekningslista med tilbod.


Rutinar for å ta imot tilbod

  1. Tilbodet gjeld fram til 15. juni. Dersom ikkje korta da er betalt, går tilbodet vidare til varamann. Fjellstyret bed om beskjed frå søkjarar som no veit dei ikkje tek imot tilbodet.
  2. Varamenn vert fortløpande kontakta og gjeven tilbod.
  3. Kommunehuset og ekspedisjonen er stengt for besøkjande pga koronarestriksjonar, betaling skjer difor etter slike alternativ;
    a. Vipps (Eidfjord fjellstyre 125429) hugs å merka med namnet ditt og villreinkort
    b. Til konto (Eidfjord fjellstyre konto 3450 20 04966) hugs å merka med namnet ditt og villreinkort
    c. Det vert kravd kr 200,- i ekspedisjonsgebyr for dei som ynskjer å få fellingsløyva tilsendt.
  4. Fellingsløyva vil bli tilgjengelege for henting frå 3. august i ekspedisjonen på kommunehuset. Dersom det framleis er restriksjonar for å koma inn på kommunehuset, vil fjellstyret informera om dette på e-post og på heimesida og gjera tiltak i forhold til det.

Ordningar for villreinjakta

Skyteprøve

Når det gjeld jegeravgiftskort og gyldig skyteprøve har Miljødirektoratet vedteke at gyldig skyteprøve for 2019, vert automatisk godkjent for 2020 når jegeravgift er betalt på Altinn, sjå nærare orientering

"Skyteprøven fra i fjor gjelder også under årets jakt"

Trekningsresultat

Trekningsliste villreinjakta 2020
Treknings- resultat Fornamn Etternamn Bustad Tilbod å betala
  Eivind Sæd Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Leif Olav Litlatun Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Torgeir Myrvang Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Tor Helge Tveit Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Torstein Herstad Wathne Øvre Eidfjord 1 fritt dyr kr
  Hallvard Herland Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Frode Eriksen Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Tom Karsten Garen Vøringsfoss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Tommy Eriksen Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Jostein Børve Hernes Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Arne Skår Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Ragnar Sæbø Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Katrine Midtbø EIDFJORD 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Kåre Viveli Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Rune Viveli Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Svein Rune Riber Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Rune Limstrand Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Kari Øydvin Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Geir-Olmod Sæbø Øvre eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Eirin Sæbø Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  John Magne Garen Vøringsfoss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Hallvard Vik Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Anders Vaksdal Vøringsfoss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  runar ramsdal eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Anders Tveito Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Atle Myklatun Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Johan Vik EIDFJORD 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Anved Myklatun Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Sondre Myrvang Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Stine Myklatun Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Sondre Lægreid Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Endre Lægreid Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  dennis garen eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Hans Ove Nesheim Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Vidar Riber Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Yngve Lægreid Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Thea Øydvin Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Sven Erik Riber Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Bernt Hagtor Augestad Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Gunvall Medhus Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Kai Arne Sæbø Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Øystein Wathne Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Arild Myrvang Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Morten Riber Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  stig atle grindeland eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Aslak Myrvang Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Ivar Høberg EIDFJORD 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Audun Riber Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  svein petter garen eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Jostein Hovland Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Asbjørn Riber Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Oddbjørn Sæbø Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Erling Herland Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Stian Viveli Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Knut Ingar Myklatun Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  kaj Myklatun EIDFJORD 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Herman Stakseng Vøringsfoss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Fridtjof Myklatun Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Anette Børve Hernes Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Isak M. Eriksen Eidfjord 1 fritt dyr kr 308
  Jan Tore Kvale Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Tor Andre Vaksdal Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Kristian Bjotveit Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Arild Ormevik Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Kjell Arild Kvale Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Rannveig Garen Vøringfoss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Arve Riber Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Bjørn Johan Stakseng Vøringsfoss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Asle Øydvin Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Ørjan Herland Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Frode Tveito Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Geir Toni Skår EIDFJORD 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Gunnar Elnan Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Thomas Varberg Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Eivind Garen Vøringfoss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Villy Skår Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Øystein Myklatun EIDFJORD 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Lars Kristian Eidnes Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Sverre André Sæbø Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        2 300
  Knut Johan Medhus Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        3 300
  Trude Varberg Øvre Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        3 300
  Reidar Gjøtterud Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        3 300
  Kjell Ove Tveit Vøringsfoss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        3 300
  Einar Haavik Øvre eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        3 300
  Helge Vik Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        3 300
  Jonas Mong Eidfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        3 300
  Terje Nyhammer Olsen ASK 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Anne Sofie Knutsen Kjerrgarden 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Stian Lervik MANGER 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Maren Apold 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Harry Granli Gol 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Morten Sund Sunde 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Lin Anita Reime Voss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Jonas Storsæter Indre Arna 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Bjørn Brynjulfsen NYBORG 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Øyvind skår årland 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Olav kristian Hovland Øystese 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Jan atle Kalkvik Tysværvåg 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Trond Espeland Søreidgrend 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Gard Dyrdal. Eidnes Nesttun 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Lars Johan Hereid Oslo 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Jonnhy Neset Grimstad 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Jan-Rune Neset GRIMSTAD 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Geir Dale Frekhaug5 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Svein Kvåle Hovland 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Emma Storsæter Indre Arna 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Rolf Tamber Oslo 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Jone Segadal Paradis 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  selmar kjerland granvin 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Ivar Kalkvik Sveio 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Leif Bjelland Suklandshamn 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Kenneth Dåvøy Herdla 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Tor Halvard Omlid Tonstad 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Kjetil Lussand Stavanger 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Christer Holtan Haugesund 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Atle Stana Odda 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  André Rode Skulestadmo 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Christian Naaden Aase Stavanger 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Ingeborg Vinje Voss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Anved Kvammen Alta 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Jens Ole Kvale Alta 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Simen Rosseid Midthun Saudasjøen 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr        4 600
  Kjetil Sedberg Hafrsfjord 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Bård Jansen Pardis 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Anders Langhelle VAKSDAL 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Kåre Træen Sogndal 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Stig Steintveit Skarnes 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Gard Dyrdal Eidnes Nesttun 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Rolf Rusten Bekkjarvik 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
  Johnny Laupsa-Borge Voss 1 fritt dyr + 1 bukk 2½ år og eldre kr
1. varamann Jostein Storsæter Indre Arna    
2. varamann Inger Lise Høvik Lillehammer    
3. varamann Petter Tennebekk RÅDAL    
4. varamann André Larsen Rong    
5. varamann audun haukvik Kongsberg    
6. varamann Håvard Lunde Sauda    
7. varamann Remi André Hilleren Hauglandshella    
8. varamann Haavard Øverland Rakkestad    
9. varamann Emil Sund Refsnes Oslo    
10. varamann Lars Kristian Appelbom Haugan Oslo    
11. varamann Magne Våge Varaldsøy    
12. varamann Sindre Sagstad Bønes    
13. varamann Tobias Hamre Linköping    
14. varamann Roger Knutsen Kjerrgarden    
15. varamann Olav Vik Kongsberg    
16. varamann Osvaldas Lazdauskas Skoppum    
17. varamann Andre Stegen HORTEN    
18. varamann Widar Sahr Husnes    
19. varamann Bjarne Solbakken Manger    
20. varamann Kjell Aage Ekeland Hatlestrand    
21. varamann Knut Arne Haga Sunde    
22. varamann Mark Newman-Bennett Rådal    
23. varamann Håvard Engeseth Modalen    
24. varamann Rune Larsen Dalsøyra    
25. varamann Odd Arvid Sedberg Hafrsfjord    
26. varamann Eivind Bjelland Auklandshamn    
27. varamann Øystein Lie Skottselv    
28. varamann Heine Buene Norheimsund    
29. varamann Bjørner Hamre Bergen    
30. varamann Torstein Torben Fletre Skulestadmo    
31. varamann Asbjørn Spilling Lindesnes    
32. varamann Anne Marie Fjeldvang Oslo    
33. varamann Tor Henrik Larsen Voss    
34. varamann Nils Tore Opsanger Sunde    
35. varamann Henrik Klevar Oslo    
36. varamann nils kaeding Postboks 5    
37. varamann Morten Leganger Dimmelsvik    
38. varamann Lars Johan Hereid Slependen    
39. varamann Olaf Schjøll Oslo    
40. varamann John Willy Jakobsen loddefjord    
41. varamann finn isdahl Bergen    
42. varamann Fredrik Søderstrøm Paradis    
43. varamann Eirik Hareide Ålesund    
44. varamann Kristian Henning Eriksen Morvik    
45. varamann Knut Hårklau Voss    
46. varamann Arne Jorde Oslo    
47. varamann Fredrik L. Andersen Vøringsfoss    
48. varamann Svein Rusten Sandvoll    
49. varamann Heine heggebø Bergen    
50. varamann Arne Jostein Kalkvik Haugesund    
51. varamann Sigurd Jonas Bergstrøm Voss    
52. varamann Geir Fletre Voss    
53. varamann Svein-Olav Jåstad Loddefjord    
54. varamann Harald Sulen Hol    
55. varamann Per-Eirik Hillestad Øvre Ervik    
56. varamann Steinar Matre Brattholmen    
57. varamann Jan Tommy Skår Sandvoll    
58. varamann Per-Sigve Lien Skedsmokorset    
59. varamann Per Ole Haaland Mjølkeråen    
60. varamann Even Holst Leikanger    
61. varamann Nicolay Vikanes Neset GRIMSTAD    
62. varamann Øyvind Mæland Bergen    
63. varamann Eugenijus Cepulis Sande i Holmestrand    
64. varamann Jarle Krigaar Tønsberg    
65. varamann Jan Vidar Lie Bergen    
66. varamann Torgeir Matre Bergen    
67. varamann Terje Stana Skulestadmoen    
68. varamann Harald Vedø Tveit Hundvåg    
69. varamann Martin Haga Husnes    
70. varamann Kjell Jacob Johannessen Stavanger    
71. varamann Erik Vaktskjold Søfteland    
72. varamann Rolf Torgals Rena, Norway    
73. varamann Andre Vik Valestrandsfossen    
74. varamann Ronny Hansen Bergen    
75. varamann Eivind Haga Bergen    
76. varamann Tore Straume VOSS    
77. varamann Stian Ormevik Kolltveit    
78. varamann Marius Johansson Knarrevik    
79. varamann Steffen Braathen Stavanger    
80. varamann Arild Espeland Hjellestad    
81. varamann Reinhard Hvidsten nesoddtangen    
82. varamann Bjarte Medhus Rennesøy    
83. varamann Eiliv Garathun Vollen    
84. varamann Magnar Eikeland Hatlestrand    
85. varamann Kari Sunde Fjeldvang Gjerdrum    
86. varamann Sondre Nordseth HOMMERSÅK    
87. varamann Ronny Molteberg Halden    
88. varamann Knut Haukvik Kongsberg    
89. varamann Eirik Matre Mjølkeråen    
90. varamann Arne Birkeland SVEIO    
91. varamann Kjell Kittang Stavanger    
92. varamann Ole J Opkvitne Skulestadmo    
93. varamann Danielius Stukas Strusshamn    
94. varamann Robert Foss Mysen    
95. varamann Gunnar Markus Misje Tromsø    
96. varamann Eivind Lervik MANGER    
97. varamann Henning Furø Bjørøyhamn    
98. varamann Tommy Aasen Monsen SKOGSVÅG    
99. varamann Magnus Haga Valen    
100. varamann Johannes Møgster Stavanger    
101. varamann Håkon Kvammen Lofthus    
102. varamann John Anders Bakke OSLO    
103. varamann Njål Andreas Lyngvær Rådal    
104. varamann Anders Thingnes Voss    
105. varamann Tom-Frode Wolden Jessheim    
106. varamann Roy A. Nordhagen Tananger    
107. varamann Ivar Gonsholt Siljan    
108. varamann John Tysse Lonevåg    
109. varamann Elin Torp Jonsson Spydeberg    
110. varamann Øyvind Kvalvik Nes i Ådal    
111. varamann Mari Molteberg Halden    
112. varamann Espen Slang Godvik    
113. varamann Ole Johannes Hesseberg Tysværvåg    
114. varamann Sven Erik Myklatun Hundvåg    
115. varamann Steinar Grundstrøm sandnes    
116. varamann Aimar Stakvik Gjerdum    
117. varamann Eirik Flacké Ridabu    
118. varamann Kenneth Nesheim Stana Nesttun    
119. varamann Svein Rune Rykkje Øystese    
120. varamann Kenneth Hvattum Fåvang    
121. varamann Kristian Wold Nesse Brattholmen    
122. varamann Bjørn-Tore Grønstad Etne    
123. varamann Sindre Øydvin Voss    
124. varamann Bård Martin Breivik Hetlevik    
125. varamann Ådne Herfindal VAKSDAL    
126. varamann Joachim Grindheim Mosterhamn    
127. varamann sturla øydvin bergen