Eidfjord Kommune

Informasjon om jakt i januar på hjort og elg i Eidfjord kommune

Informasjon om jakt i januar på hjort og elg i Eidfjord kommune

Kommunane kring Nordfjella skal redusera bestandane av hjortevilt for å forhindra spreiing av skrantesjuke frå Nordfjella sone 1. Eidfjord kommune er av Miljødirektoratet bede om å redusera bestandane av hjort og elg til under halve storleiken i høve 2016-nivået.

Informasjon til jakt i januar på hjort og elg (PDF, 123 kB)

Kontakt

Gunnar Elnan
Rådgjevar
E-post
Telefon 53 67 36 52
Mobil 476 12 205