17 mai program i Eidfjord

17 mai program i Eidfjord

8 klasse er årets 17 mai komitè og har laga eit flott program for nasjonaldagen

17 mai 2022 kl. 09.30 Bilkortesje: Coop-Øvre Eidfjord-Eidfjord-Kvednavegen-Elvavegen-Coop.
Bilkortesjen er open for alle bilar. Ordføraren leiar kortesjen som fyrste bil, med start kl 09:30

Kl. 11.00 Gudsteneste i Eidfjord kyrkje (nye kyrkja) med Sokneprest Johannes Pettersen

Kl. 12.00 Samling på 1000års-plassen ved kommunehuset
Tale v/ ordførar Anders Vatle, utdeling av kulturpris og kransemarkering for krigsminne.

Tale ved elevar i 8.klasse
Korps og song

Toget startar ved 1000års plassen ved kommunehuset.
Toget går følgjande ruta: Over bilbrua inn mot Elvavegen, over gangbrua - ut i Riksvegen, vidare opp Sandbrekka med stopp på Bygdaheimen. 
På Bygdaheimen spelar korpset 2 songar, før toget går vidare Evjevegen, forbi nye kyrkja og bort til Samfunnshuset.

Kl. 13.00-14.30 Leik og matservering i Samfunnshuset.
Kl. 14.30 Premieutdeling

Kl. 17.00 Kino «Hopp, jakten på mørkets hamster»

 

Songar til 17. mai