Eidfjord er tilbake til nasjonalt tiltaksnivå frå 22. februar 2021

Eidfjord er tilbake til nasjonalt tiltaksnivå frå 22. februar 2021

Regjeringa har i dag beslutta at Eidfjord, saman med nabokommunane Voss og Ullensvang går tilbake på nasjonalt tiltaksnivå, med verknad frå måndag 22. februar kl 00:01

Dette betyr tilbake til dei same reglane som Eidfjord hadde før me vart ein del av dei regionale tiltaka i §5-b.   

For Eidfjord betyr dette: 

Skule, barnehage og kulturskule

 • Lægreid skule - gult nivå 
 • Barnehage - gult nivå 
 • Kulturskulen - gult nivå 

Normalen er grønt nivå i fylgje trafikkljosmodellen

Fritidsaktivitetar 

 • Fritidsklubben opnar att på samfunnshuset (open i vinterferien)
  - kl. 19 - 22 kvar onsdag 
  - kl. 19 - 23 annakvar fredag 

 • Bassenget opnar for offentleg bading frå veke 9 (stengt i vinterferien)
 • Styrkerommet opnar frå måndag 22. februar
  ​​​​​​​Viktig å fylgja smittevernreglane     
 • Idrettshallen er open for aktivitetar for barn og unge under 20 år 
 • Kinoen opnar frå måndag 22.februar
 • ​​​​​​​Biblioteket er ope frå måndag 22. februar 

Fritidsaktivitetar vaksne 

 • Fritidsaktivitetane på Sæbø skule opnar for aktivitet frå måndag 22. februar
 • ​​​​​​​Fritidsaktivitet for vaksne med inn til 20 personar er lov utandørs 
 • Det vert opna for nokon aktivitetar for vaksne i Eidfjordhallen, dette gjeld til dømes spinning og halltrening som har innarbeida gode smittevernrutinar 
 • Det skal vera mogeleg å halda avstand og oppfylla gjeldande smittevernrutinar