Godkjente listeframlegg til kommunevalet

Godkjente listeframlegg til kommunevalet

Valstyret i Eidfjord har godkjent listeframlegg for kommunevalet 2019 i Eidfjord kommune;

Senterpartiet
Arbeiderpartiet
Høgre
SV - Sosialistisk Venstreparti

Listene er lagt ut til gjennomsyn på tenestetorget på kommunehuset, og på heimesida til Eidfjord kommune
https://www.eidfjord.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/kommune-og-fylkestingval-2019/ 

Klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak, jfr.vallova § 6-8, må sendast til Eidfjord kommune v/valstyret, Simadalsvegen 1, 5783 Eidfjord eller postmottak@eidfjord.kommune.no, innan 24. mai 2019

Kontakt

Johanna Maria Hereid
Einingsleiar Tenestetorget
E-post
Telefon 53 67 35 32
Mobil 959 74 532

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Sentralbord
09.00 - 15.00