Har du positiv koronatest?

Har du positiv koronatest?

Det er slutt på at du må stadfesta positiv hurtigtest med PCR test, men du er oppfordra til å registrera positiv test til kommunen.

Registrering

Har du positiv koronatest skal du registrera din positive test i kommunen sitt sjølvregistreringssystem: 
Logg deg på med elektronisk ID på ReMin.

  • Registrerer testsvaret ditt og del informasjon om nærkontaktar i systemet
  • Du vil få ein sms der det vert forklart korleis du skal forhalde deg vidare
  • Du kan òg registrera på vegne av eigne born.
  • Det er ikkje behov for å ringja legekontoret/koronatelefonen å gje beskjed etter at du har registrert testen

Sjølvregistrering av koronatestar og nærkontaktar i Eidfjord kommune | ReMin

Sjekkliste for deg som har testa positivt - HelseNorge

Testing og symptom

Treng du hjelp

Har du ikkje tilgang til å registrera dette digitalt - ta kontakt med koronatelefonen så får du hjelp.

Smittestatus i Eidfjord

Eidfjord kommune vil i tida framover rapportere om positive PCR testar og positive hurtigtestar, ein gong i veka på heimesida vår. 

Vert tenester i kommunen påvirka av høg smitte eller fråvær, vil det koma eigen informasjon om dette. 

Kontakt

Koronatelefonen

Kvardagar mellom 08:00-15:00