Koronavaksine tilgjengeleg for alle over 18 år

Koronavaksine tilgjengeleg for alle over 18 år

Er du over 18 år og ynskjer oppfriskingsdose av koronavaksine, ta kontakt med vaksinetelefonen. 

Eidfjord legekontor har oppfriskingsdosar tilgjengeleg og ber deg som har ynskje om ny dose å ta kontakt med vaksinetelefonen. 
Det er ynskjeleg med melding på SMS eller per telefon til tlf: 900 28 051.
Skriv navn, fødselsdato og stadfesting på at du ønskjer vaksine. Telefonen er åpen mellom kl.08:00-15:00.. 

Kontakt

Vaksinetelefonen
Mellom kl 08:00 - 15:00