Stortingsval måndag 13. september

Stortingsval måndag 13. september

Bruk røysteretten din!

Stad: kommunestyresalen
Tid: 09.00-20.00
Organisering og smittevern: Det vert inngang på framsida (hovudinngang) og utgang på baksida (direkte ut frå kommunestyresalen) 
Hald god avstand dersom kø!
Det er kun manntalsførte personar i Eidfjord kommune som kan røyste denne dagen.
Sjukdom: Dersom du er i karantene eller isolasjon grunna Covid-19 kan du ta kontakt innan kl. 10.00 på valdagen for å få røysta heime eller på avtalt plass på ein smittevernfagleg måte. Tlf. 95974532 (Johanna Maria Hereid)
Dette er ei spesialordning kun for Stortingsvalet 2021.

Kontakt

Johanna Maria Hereid
Leiar Tenestetorget
E-post
Telefon 53 67 35 32
Mobil 959 74 532