Vaksinering 3 dose

Vaksinering 3 dose

Eidfjord har starta opp med å gje 3 dose koronavaksine.

Det skal vera 6 månadar mellom 2 og 3 dose, så vaksinering av tredje dose vil gå over litt tid. 
Det er viktig at alle som ynskjer 3 dose tar kontakt med vaksinetelefonen eller direkte kontakt med legekontoret.

Legekontoret må bestilla inn vaksine, så det er viktig å melde frå om du ynskjer koronavaksine.
Eidfjord kommune har fortsatt Pfizer vaksine.

Har du ikkje tatt fyrste, - eller andre korona vaksine - er det framleis ope for det.
Ta kontakt med vaksinetelefonen.

Informasjon som koronavaksine frå Helsedirektoratet

Kontakt

Vaksinetelefonen
Mellom kl 08:00 - 15:00
Mobil 900 28 051
Legekontor Eidfjord
Telefon 53 67 35 50

Ope alle kvardagar frå  08.00 – 15.00.
Legevakt kvar dag frå 08.00 - 16.00

Telefontid:
08:00-10:00
13:00-15:00

Legevakt telefonnr. 116117