Vegstenging i krysset ved Lægreidsvegen/Kyrkjevegen

Vegstenging i krysset ved Lægreidsvegen/Kyrkjevegen

Ny dato: Frå mandag 2 mai 2022 vert vegen i krysset ved Lægreidsvegen/Kyrkjevegen stengt.

Dette grunna arbeid med trase for vatn - og avlaup.

I stengeperioden (3-4 veker) må omkøyringsveg i kyrkjevegen v/Bygger`n nyttast. Det er etablert gangveg frå kyrkjevegen til grusbanen.
Til bebuarar frå Lægreidsvegen 31 og oppover i Tråavegen er det sendt ut eige informasjonsbrev. 
Endringar undervegs i anleggsperioden vert eventuelt varsla pr. sms. 

 

Kontakt

Thomas Hereid Eide
Driftsleiar bygg og anlegg
E-post
Telefon +47 53 67 36 53
Arne Bu
Einingsleiar
E-post
Telefon +47 53 67 36 63
Åshild Djønne Eriksen
Konsulent
E-post
Telefon +47 53 67 36 62