Viktige telefonnummer
Viktige telefonnummer
Kommunale tenesterVatn og avløp99099900
Legekontor53673550
Legevakt116117
Legevakt Eidfjord56526003
Barnevern53654000
Barnevern beredskap97558510
Skada vilt02800
-
NødetataneAmulanse113
Brann110
Politi112
-
Andre tenesterPsykososial krisegruppe53673550 56526003
Politi02800
 
Login for redigering