Koronavirus - artiklar

Regjeringen presenterte i dag, 7. april,  sju endringar som skal leda til gradvis gjennopning av landet.

Det er ingen smitta i Eidfjord til no. Dette er eg er stolt av, og slik vil me ha det framover og. Dette er takka vera at alle har bidrege med å fylgja tiltaka som både regjeringa og kommunen har kome med.

Det er påske og mange lurar på kva me kan og ikkje kan i desse dagar. Me har prøvd å svara på noko av det me får spørsmål om.

Pressemelding Eidfjord kommune - Heimepåske og smittevern

03.04.20 kl 14:55

I år vert det ein annleis 17. mai. Den tradisjonelle 17. mai feiringa utgår og innbyggjarane vert beden om å leggja feiringa av nasjonaldagen til familien i år.

No er det snart påske, og mange har nok i tankane at dei skulle ynskja at dei fekk gå på besøk til sine på sjukeheimen.  Helse – og omsorgsdepartementet har ikkje opna opp for dette enno, og signala som vert gjeve er at sjukeheimane ikkje vert dei fyrste som vert opna når samfunnet gradvis skal over i nesten normalt gjenge att.