Koronavirus - artiklar

Barn i barnehage- eller barneskulealder med nyoppståtte luftvegssymptom – når skal dei skal vera heima frå barnehage/skule, og når skal dei testast for covid-19?

Etter eit halvt års stenging er me endeleg klar for å opna Eidfjordhallen for aktivitetar igjen. 

Me har no fått svar på alle prøvane som er teke i samband med smitta tilsett på Lægreid Skule, og alle er negative.

Alle nækontaktane som har vorte testa for Covid-19 har fått negative prøvesvar

Ved å halde avstand bremsar me korona (covid-19).

Helsetenestene får mange spørsmål kring koronaviruset (covid-19), både om testing og isolasjon. Eidfjord kommune fylgjer tilrådingane frå Folkehelseinstituttet

Tysdag, 18.august, fekk ein tilsett ved Lægreid skule i Eidfjord kommune påvist koronasmitta. Vedkomande har ikkje hatt elevkontakt, men mange av dei tilsette er sett i karantene.

Lægreid skule, i Eidfjord kommune, vert stengt i morgon som følgje av koronasmitte ved skulen.