Koronavirus - artiklar

Me ynskjer gamle og nye barn velkomen til eit nytt barnehageår. Denne hausten startar me opp med 47 barn.

SFO har no starta opp att, og me nærmarar oss nytt barnehage- og skuleår. Mange av oss eidfjordringar har vore på ferie i eige land og endå fleire har besøkt oss i Eidfjord i sommar. Det er veldig kjekt å høyra at ein del av turistverksemdene melder om gode og særs gode besøk, spesielt i juli.

Viktig informasjon til innbyggjarane i Voss interkommunale legevaktdistrikt.

Innsyn er stengt inn til vidare. 

Det vert oppstart i kulturskulen att mandag 18. mai. Elevane som har enkelttimar møter til oppsett tid på timeplanen. Dans og drama vert delt inn etter klassetrinn og får tilsendt nye tider.

Måndag nærmar seg, og vi er klar for å ta imot elevane att.

I samband med covid –19 pandemien har helseavdelinga skjerpa rutinane. 

I samband med covid –19 pandemien har helseavdelinga skjerpa rutinane.