Koronavirus - artiklar

Heimesida til kommunen har til ei kvar tid oppdatert om koronasituasjonen. Her finn du siste råd, rutinar og lokal informasjon.

Eidfjord Røde Kors skal ikkje ha vakter på fjellet i påsken i år, men er i beredskap som ellers i året, og er klare for å hjelpa om det trengst.

Røde Kors sine koronavettreglar

Legekontoret er opptekne av å gje alle som treng det helsehjelp, ikkje berre der me kan ha mistanke om koronavirus.

Som de veit, blir det fjernundervisning til påske. Vi veit ikkje kva situasjonen blir etter påske, men gir dykk informasjon så snart vi veit meir.

Alle eksamenar for 10. trinn og alle skriftlege eksamenar for vidaregåande skule er avlyst.

Nokre tips om kva me kan gjera og ikkje kan gjera i desse dagar.

Det er no veldig stor pågang ved alle laboratorium i Noreg for å få gjennomført desse undersøkingane, og dei arbeidar 24t i døgnet med dette. Det er likevel såpass stor pågang, samt mangel på personale.

Hjelpetelefonen for ungdom. Utekontakten si opne linje for ungdom i Eidfjord, Ulvik og Voss herad

Eidfjord kommune ynskjer at alle innbyggjarar som ferdast i fjellet i desse tider viser ekstra aktsemd. Det er pr. 20.03.2020 ikkje innført noko forbod om å reise på hytter innanfor kommunen