Oversikt koronasmitte Eidfjord

Oversikt koronasmitte Eidfjord

Smittetala er sist oppdatert 25.05.20 kl. 14.27. Testkriteria er endra, og me vil testa fleire i tida framover. Antal testa vil ikkje publiserast, men dersom det kjem positive prøvesvar vert dette lagt inn i tabellen under.
Oversikt koronasmitte Eidfjord
Smitta
0