Utdanningsdirektoratet om koronasituasjonen

Utdanningsdirektoratet om koronasituasjonen

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen fra Utdanningsdirektoratet

Info barnehage og skole

På udir.no finner du en egen side der vi samler relevant informasjon for barnehager og skoler: https://www.udir.no/korona

Vi har lagt ut informasjon om: 

  • forventninger til elevenes opplæring
  • barn som ikke kan være hjemme: gjelder barn med særskilte omsorgsbehov og barn av foresatte med kritisk samfunnsfunksjon
  • foreldrebetaling til SFO
  • lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater

Opplæring hjemme

Vi har også  samlet noen råd til hvordan dere kan gjennomføre opplæringen hjemme.

Disse sidene oppdateres fortløpende med ny informasjon. Vi anbefaler alle å følge med på siden daglig for å få med alle endringer.

Facebook og Twitter

Vi deler også aktuell informasjon på Facebook og Twitter.

https://www.facebook.com/Utdanningsdirektoratet/
https://twitter.com/Udir