Om koronasmitte

Om koronasmitte

Kva gjer eg om eg er smitta, eller trur eg er smitta?

Informasjon om koronavirus

Slik opptrer du om du trur du er smitta av koronavirus, eller har vore i eit område med smitte.

Informasjon om koronavirus

 

Viktig informasjon om testing av korona

Fram til no har det vore eit avgrensa tal som har vorte testa som følgje av mangel på personell som analyserer testane, testmetodar som tek lang tid, og mangel på materiale i form av testing. Dette har no i stor grad løyst seg, og me kan derfor utvida kriteriane for dei som kan testast.

Det er framleis berre dei som har symptom på luftvegsinfeksjon som testast vidare. Dette er fordi mange som ikkje har symptom vil testa negativt sjølv ved ein covid-19 infeksjon. I Eidfjord kommune har me god kapasitet til å testa.

Testkriteriar (FHI)

Kontakt

Eidfjord Legekontor
Telefon 53 67 35 50

Ope alle kvardagar frå  08.00 – 15.00.
Legevakt kvar dag frå 08.00 - 16.00

Telefontid:
08:00-11:15
12:00-15:00

Adresse

Simadalsvegen 1
5783 Eidfjord

Opningstider

Måndag - fredag
08.00 - 15.00

Telefontid med lege
08.15 - 09.00

Legevakt 116 117
16.00 - 08.00