Publisert 13.12.2017

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, og vedtak i formannskapet den 11.12.2017 sak 17/125, vert det varsla oppstart av reguleringsplanarbeid for Kvernhusøyna og Kjerøyna.

 

Frist for å koma med merknadar og innspel til planarbeidet er 19.01.2018.

Publisert 07.12.2017
App Eidfjord kommune

 

 

Publisert 06.12.2017
NAV logo

 

Onsdag 6.12. og 13.12.

                         

For generell informasjon eller spørsmål om status i di sak, kontakt NAV Kontaktsenter på tlf. 5555 3333,

evt. https://www.nav.no/

Publisert 30.11.2017

I medhald av plan og bygningslova, § 12-8 (oppstart av reguleringsplanarbeid) vert det med dette varsla igangsetjing av reguleringsplanarbeid for del av eigedom gnr. 18, bnr. 1, ved Gomakvile i Sysendalen, i Eidfjord kommune.

 

Frist for å koma med merknadar og innspel til planarbeidet er satt til 22.12.2017.

Publisert 29.11.2017

Sonja Haugland er tilsett som ny styrar i barnehagen, og byrjar arbeidet sitt 1.12.2017.
Velkomen skal ho vera. 
Me vil samtidig få takka Torunn Polden for jobben ho har gjort, og ynskjer ho lykke til vidare.

Publisert 22.11.2017

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, og vedtak i formannskapet den 17.11.2017 vert det varsla oppstart av planarbeid for å endra delar av områdeplan Menes - Vik - Lægreid.


Frist for å koma med innspel og merknadar til planarbeidet er 05.01.2018.

Publisert 21.11.2017

Det vert invitert til ope møte om revisjon av konsesjonsvilkåra for Eidfjord – Nord reguleringa 24.11, kl 14.00 i kommunestyresalen på kommunehuset i Eidfjord.

Publisert 18.11.2017

Framlegg frå formannskapet til budsjett 2018 og handlingsdelen-økonomiplan 2018-2021 ligg til høyring ute på kommunen si heimesida, og i resepsjonen på kommunehuset.  Framlegget skal handsamast i kommunestyre den 18.12.2017.

 

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering