Publisert 13.07.2018
Vatning -

Grunna langvarig tørke er det avgrensa kor mykje vatn husstandane kan bruka til plenvatning.
For stort forbruk kan føra til at brannvesenet ikkje får nok vatn til sløkking.

Publisert 12.07.2018

Eidfjord kommune sitt kunstnarstipend har vore delt ut sidan 2004. I år var det 10 søkjarar og blandt desse vart juryen einige om å tildela stipendet til biletkunstnar Gunnveig Nerol frå Hol. I begrunninga frå juryen står det: Biletkunstnar Gunnveig Nerol er ein svært produktiv kunstnar i fleire teknikkar og materiale med sterke fargar og abstrakte komposisjonar. Ho har utført ei rekkje utsmykkingar i offentlege bygg mellom anna glassmåleri i Skjold kyrkje i Bergen. 
Kunstnarstipendet består av eit stipend på kr. 40.000,- samt tilbod om opphald i Bergsliskorane kunstnarbustad og utstilling i Galleri N.Bergslien. Du kan lese meir om Nerol her

 

Publisert 11.07.2018
NAV logo

 

Hordaland Fylkeskommune har frå 01.07.18  overteke all sakshandsaminga for TT-ordninga.

Publisert 09.07.2018
Bål_ikkje_på_svaberg

Bålbrenning og grilling er triveleg både på tur og i eigen hage. Her ser du kvar og når du kan grilla og brenna bål, og kva forholdsreglar du bør ta

 

 

 

Publisert 02.07.2018

Minner om at det er ei lov mot å sjenera andre med bråk frå t.d. grasklypparar på sundagar,
jf. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12

  

 

Publisert 25.06.2018
Siderglas

Set av onsdag 14. og torsdag 15. november 2018, lunsj-til-lunsj-konferanse på Brakanes Hotel, Ulvik herad.

Publisert 14.06.2018

Kommunen har bestilt jegerpakkar til alle fellingsløyve for vaksne storvilt (villrein, hjort og elg) frå Veterinærinstituttet. Det skal takast lymfe- og hjerneprøve av alle vaksne storvilt.

Reknar med å ha desse i juli. Valdansvarleg kan henta jegerpakkar for utdeling til sine jegerar ved å venda seg til ekspedisjonen i kommunen.

Publisert 13.06.2018
Avslapping i sola

Med bakgrunn i endra vêrsituasjon, og prognosar fra Meteorologisk institutt, opphevar brannsjefen i Granvin, Ulvik og Eidfjord forbodet mot all bruk av eld utandørs med verknad frå i dag onsdag 13 juni.

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering