Publisert 20.03.2019
Næringspris

 Eidfjord kommune vil oppmoda om at de sender inn forslag på prismottakarar. Frist for å koma med forslag er sett til 10. april 2019.

Publisert 20.03.2019

Eidfjord kommune sender i desse dagar ut rekning på eigedomsgebyr for 1. halvår 2019.
Me oppmodar folk som betaler rekningar i nettbank å ta i bruk e-Faktura.
Det gjeld og kundar som har avtalegiro, og får rekning i papir.
De er då med på å spara miljøet, og me sparer arbeid. 

Takk!

Publisert 15.03.2019

Informasjon frå landbrukskontoret

 

Publisert 15.03.2019

Kor ofte fører bakteriar, virus og parasittar i drikkevatnet til magesjuke? Folkehelseinstituttet inviterer no 56 000 personar over heile landet til å delta i ei ny undersøking. Også innbyggarane i Eidfjord kommune er inviterte.

Publisert 04.03.2019

Formannskapsmøtet 11 mars vert utsett

Formannskapsmøtet 3 april utgår.

NY møtedato for formannskapet vert 25 mars 2019 kl 17:00

Endringa skjer pga. få saker som er klare til behandling.  

Publisert 01.03.2019

Eigedomsskattelistene for 2019 vert lagt ut til offentleg gjennomsyn i ekspedisjonen på Eidfjord kommunehus frå 28.02-21.03.19.

 

Publisert 26.02.2019

Listeforslag må ha kome fram til kommunen 1. april 2019 innan kl. 12.00 (dagtid)

Publisert 19.02.2019

Oda Medhus vart vald til leiar i Ungdommens fylkesutval (UFU) på Ungdommens fylkesting denne helga. Oda har tidlegare vore medlem i komitèen for helse og oppvekst (UFU), samt leiar i Eidfjord Ungdomsråd.

Eidfjord kommune gratulerer med vervet!

 

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering