Publisert 17.08.2017

Eidfjord kommune har for 2017 ei ramme på kr 60 000  som kan løyvast til tiltak som oppfyller vilkåra for tilskot frå ordninga Spesielle miljøtiltak i jordbruket, også kalla SMIL-ordninga. Då me til no har få søkjarar, lyser me ut midlane på nytt. Søknadsfrist er sett til 14. september d.å.

 

Forskrift og anna regelverk m.m. kan du lesa meir om her, eller ta kontakt med saksansvarleg på

telefon 477 13 576.

 

 

Publisert 14.08.2017

 

Minner om at føresette må logga seg inn i Visma og kryssa av på samtykkeskjema for å bestilla varm skulemat.

 

Publisert 08.08.2017

Alle elevar møter på Samfunnshuset torsdag 17. august kl  08.30 til felles samling.

Minner om påmelding for varmt skulemåltid m.m. via samtykkeskjema på Visma.

Vel møtt til skulestart!

 

 

 

Publisert 07.07.2017

Pendlar du til eller frå Hardanger, ber Hardangerrådet deg om å delta i denne spørjeundersøkinga for pendlarar.

Publisert 04.07.2017

 

Rv 7 Eidfjordtunnelen, på strekningen Eidfjord - Geilo
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Vent på ledebil. Kontinuerlig kolonnekjøring mellom kl 06:00 og kl 23:00. Stengt inntil 1 time mellom kl 23:00 og kl 06:00.
GJELDER FRA: 03 jul 2017 kl. 06:00
GJELDER TIL: 09 jul 2017 kl. 06:00

Oppdatert: 04.07.2017 kl. 07:47

7
 
Rv 7 Eidfjordtunnelen, på strekningen Eidfjord - Geilo
Kan bli stengt i perioder på inntil 1 time på grunn av vedlikeholdsarbeid i periodene: Alle dager fra 20:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Kontinuerlig ledebil kl 20:00 - 23:00 og 05:00 - 06:00.

Merk at denne meldingen er frem i tid

GJELDER FRA: 10 jul 2017 kl. 20:00
GJELDER TIL: 02 sep 2017 kl. 06:00

Oppdatert: 04.07.2017 kl. 07:47

 

Publisert 29.06.2017

Eidfjord kommune har vorte kjent med at nokon har motteke e-post med varsel om e-faktura frå efaktura@varsel.no (kan óg vera frå andre). Dette er eit virus!

Dersom nokon har fått ein slik e-post må dei sletta han omgåande. Ikkje klikk på lenkja!

Publisert 19.06.2017

Vegen vil opna ein dag tidlegare enn annonsert. 

Publisert 16.06.2017

Takk for ein fin sesong! Me ynskjer alle velkomne att til hausten. 

Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering