132 utrykkingar til komfyrbrannar

Brannvesenet rykka i fjor ut til 3 138 brannar i private heimar i Noreg, heile 1 344 av desse var brannar eller branntilløp på komfyren. Fersk statistikk frå DSB viser at det var 132 utrykkingar til komfyrbrannar i Hordaland i 2016.

Publisert av Bjørne Møen. Sist endra 17.02.2017

- Dei fleste sit nok på ei historie om då det heldt på å gå skikkeleg gale på kjøkkenet. Enten om då det ringte på døra, eller då babyen byrja å skrike på soverommet. Litt uoppmerksam er alt som skal til for at ein brann skal blusse opp og kome ut av kontroll, seier Anne Kjersti Storebø, leiar førebyggande avdeling ved Os Brann- og redningsvesen i ei pressemelding. 

 

Krav om komfyrvakt i nye hus

Det er krav til komfyrvakt i alle nye bustader og om det blir lagt opp ny kurs til komfyren. Dei same reglane gjeld for fritidsbustader. Komfyrvakter får du kjøpt hos fleire elektronikkbutikkar, i ei rekke kjøkkenbutikkar og i nettbutikkar.
 
- Dei fleste komfyrbrannar skjer på dagtid og råkar eldre menneske, men flest omkomme i brannar om natta. Då er det ofte unge menneske i alkoholpåverka tilstand som blir råka. Rusa personar har svekka dømmekraft og merksemd, og kan fort sovne frå komfyren, seier Storebø .

 

Slik fungerer komfyrvakta

Komfyrvakta består av ein sensor og ein straumbrytar og er enkel å installere. Sensoren overvakar kokeplatene. Om sensoren oppdagar fare for brann, utløyser han ein alarm. Om ingen reagerer på denne, gjev sensoren beskjed til ein brytar om å kutte straumen til komfyren.
 
- Hald oppsikt under matlaging, skru av eller demp varmen om du blir avbrote i matlaginga, reingjer ventilator jamleg og pass på at det ikkje ligg brennbare ting for nær koketoppen. Ingen skadar seg av å vente litt på at du skrur av omnen, men mange kan ta skade om du gløymer det, seier  Storebø.
 

Komfyrvaktkampanjen 

Onsdag 8. februar arrangerast ein nasjonal komfyrvaktkampanje for å få auka merksemd rundt dei alt for mange komfyrbrannane. Ei komfyrvakt kan avgrense skadane og hindre at ein komfyrbrann utviklar seg til å bli alvorleg. Under kampanjen vil over 200 brannvesen, feiarvesen og elektrisitetstilsyn ha lokale aktivitetar over heile landet. 
 
– Vi vil ha fokus på den eldre generasjonen lokalt og har avtalt med Os eldresenter at vi skal koma på vitjing i mars for å informera. I den samanheng har vi òg to gode komfyrvakter som vi vil gje bort/"trekka lodd om", seier Storebø.
 
Komfyrvaktkampanjen er ein del av «Alt vi kan mot brann», som er ei nasjonal satsing fram til 2020 på brannførebyggjande arbeid målretta mot risikoutsette grupper. Bak «Alt vi kan mot brann» står DSB, Norsk brannvernforening, Finans Norge, Norsk Brannbefals Landsforbund, Feiermesterens landsforening, Branninformasjonsforum, det lokale eltilsynet, sakkunnige selskap, Nelfo og Brannløftet.
 
Fann du det du leita etter?
 
Login for redigering